Kategorie: Články

Dám se ti poznat jako Otec

Jednoho nedělního rána jsem se podívala z okna a najednou jsem vnímala, že vedle mě stojí nebeský Otec a říká mi: „Dám se ti poznat jako Otec.“ Potom mě vzal za ruku a šli jsme do mírného kopce. Zakrátko jsme se zastavili a nebeský Otec mi řekl: „Půjdeme spolu pěkně pomalu.“ Ta naše společná cesta trvá...

Celý článek

Zdraví a hledání možnosti uzdravení pomocí alternativní medicíny

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (well-being) a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“. Rozsah definice zdraví podle WHO je na jedné straně přínosem, ale na druhé straně také terčem kritiky. Podle Křivohlavého kritika zaznamenává, že definice opomíjí subjektivní stav pocitu, kdy člověku není dobře. Dále podle definice je ideál zdraví příliš vysoký a ukazuje na nedokonalost zdraví. Definice zcela opomíjí duchovní zdraví, kam spadají ekologické, sociální, politické a náboženské cíle.[1] Přínos naopak spočívá v pohledu na člověka jako bytost, který potřebuje uzdravení na rovině fyzické, duševní a sociální.

Celý článek

Uzdravení

Ten, kdo následuje Ježíše Krista je spasen, a to znamená i uzdraven. Uzdravení se promítá ve všech lidských systémech od tohoto času až do věčnosti. Pro znovuzrozeného křesťana platí slova z Písma, že ranami Ježíše Krista je uzdraven. „On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živy spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.“

Celý článek

Kdo jsme v Kristu

Satan ví, že pokud se mu povede udržet tě v nevědomosti ohledně tvého postavení v Kristu, může zabránit,abys zakoušel zralost a svobodu, které jsou tvým dědictvím jako Božího dítěte. Vše začíná tím, že jednou a provždy zakotvíme ve skutečnosti, že Bůh je náš milující Otec a že jsme jeho přijaté děti. Nesloužíme Bohu, abychom získali jeho přijetí; jsme přijati, tak sloužíme Bohu. 

Celý článek

Slovníček – seminář o vnitřním uzdravení

Život v Boží přítomnosti (Practicing the Presence of God) Tento pojem, který převzala Leanne Payneová z mystické tradice (bratr Lorenz), stojí v centru jejího terapeutického nasazení. Znamená to cvičení se v celoživotním vcházení do Boží přítomnosti. Při něm se člověk vnitřně zcela vědomě staví před Boha (plně si uvědomuje, že Bůh je zde přítomen), vztahuje k němu celou svoji bytost, vylévá před ním své nejhlubší nitro a naslouchá jeho slovům

Celý článek

Definice uzdravující modlitby

Vnitřní uzdravení nastává, když se učíme být si vědomi Ježíšovy přítomnosti a přijímat ji v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Svou milující přítomností vytváří Ježíš prostor pro odpuštění, uzdravuje bolestivé vzpomínky, odstraňuje bloky a napětí nebo nás učí s nimi zacházet. Osvobozuje nás k tomu, abychom v přítomnosti plně využili svůj potenciál.

Celý článek

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové

Pomáháme lidem přinášet jejich bolest, ošklivá slova, lži, hříchy atd a dávat je Ježíši na kříž. On nás chce osvobodit, odpustit naše viny a pomoci nám odpustit druhým. Chce nám dát svá dobrá slova, pokoj do naší bolesti, naději do našeho zoufalství.  Ježíš nás chce uzdravit, přijít do našich potřeb a dát nám ze svého bohatství. Jeden služebník řekl: „Je úžasné vidět lidi po modlitbě naplněné nadějí, důvěrou, očekáváním a dokonce i radostí. To se děje, protože se nesoustředíme pouze na to, aby odešlo to zlé - temnota, lži – ale zaměřujeme se také na to, abychom přijali dobré věci od Boha, od Ježíše.“

Celý článek

Vnitřní uzdravení v pojetí Leanne Payneové

„Počátečním a základním uzdravením, ze kterého vycházejí všechna následující, je znovuzrození.  Jakmile v nás Ježíš Kristus přebývá, sjednocen s naším duchem, může jeho život prozařovat celou naši duši – totiž naší mysl a srdce – včetně našich vzpomínek a našich volních, emocionálních, intuitivních a imaginativních schopností, a navíc dokonce i naše bytí smyslové a tělesné. Potom, když jeho světlo zasáhne temná místa neodpuštění a zranění v našem nitru, může nastat uzdravení.“

Celý článek

Uzdravení duše Boží přítomností

Záměrem tohoto článku je stručné představení pastorační služby Leanne Payneové, kterou koná společně se svým týmem nejen v Severní Americe, ale také v Evropě, Africe a Asii. Leanne Payneová je absolventkou Wheaton College a University of Arkansas a v roce 1982 založila organizaci Pastoral Care Ministries (Služba pastorační péče), která pořádá konference, semináře a školy pastorační péče, jež efektivně slouží k uzdravení duše Boží přítomností skrze modlitbu.

Celý článek