Spřátelené organizace

Spolupracovníci z Holandska

Škola uzdravující modlitby (Healing Prayer School)

Cesta UK (UK Journey)

Paul Beadle

Louiz Nielsen