Lin Button

Lin Button

Lin Button se ve své praxi snaží lidem pomoci, aby rozpoznali a naplnili Boží záměr. Vyučuje o tom, jak se modlit za vnitřní uzdravení a očekávat Boží jednání skrze dary Ducha svatého. Biblické vyučování považuje za základ pro duchovní proměnu v Kristu. Ukazuje, že zranění z minulosti, hříchy spáchané na nás i naše hříšné reakce nám brání duchovně růst. Při modlitbách za vnitřní uzdravení Ježíš přichází, osvobozuje nás, uzdravuje a vede ke skutečné ryzosti a dospělosti.

Je vedoucím týmu Školy uzdravující modlitby. Již více než 30 let se zabývá se výzkumem a rozvojem praktikování uzdravující modlitby v kontextu vyučování jak na konferencích, tak i v modlitební službě a poradenství na konferencích nejen ve své rodné Anglii, ale též v dalších zemích Evropy. S biblickým vyučováním, jímž jsou položeny základy pro zásadní duchovní proměnu v Kristu, je spojena uzdravující modlitba a skrze službu Ducha svatého Ježíš přichází, osvobozuje nás a uzdravuje naší duši, mysl a tělo.

Klíčem k rozšíření této služby je touha vyškolit a vystrojit další vedoucí pracovníky církve, poradce a další služebníky, aby na základě své vlastní zkušenosti uzdravení byli schopni podepírat a povzbuzovat další křesťany na jejich cestě k celistvosti v Kristu. Je autorkou knih Otec je důležitý, Matka je důležitá a  Lítost je důležitá. Je provdána za Rona Button, má dva syny a šest vnoučat. Je přesvědčena o tom, že jestliže Ježíši vydáme svá křehká zraněná srdce, uzdraví nás.

 

Škola uzdravující modlitby

Škola uzdravující modlitby (Healing Prayer School) je organizací v Anglii, která pořádá mezidenominační konference. Vychází z charismatické, evangelikální teologie, jež se zabývá tvůrčím přístupem k svátostnému pojetí bytí a jeho vztahu k celistvosti. Konference mají napomáhat každému na jeho cestě uzdravení, aby se stal osobou podle Ježíšova záměru. Přednášky vysvětlují, jak rány z minulosti, hříchy proti nám a naše hříšné reakce nám překáží v životě i  učednictví. Konference jsou vhodná také pro vedoucí, kteří chtějí rozvíjet duchovní porozumění potřebám jiných lidí i svým vlastním

Škola uzdravující modlitby má tyto vize:

  1. Pomoci každému muži a ženě stát se vším, co Bůh zamýšlí.
  2. Společně se scházet k vyučování, jak se modlit uzdravující modlitby a očekávat na Boží odpovědi skrze dary Ducha svatého.

Základem duchovní proměny v Kristu je biblické vyučování.