Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Být sám sebou ve vztazích s lidmi. Příklady naslouchání svému srdci.

V naší širší rodině se scházíme a vyprávíme si naše tradiční rodinné příběhy. Někdy jsou tyto příběhy až dobrodružně nebo dramaticky laděné, mají své konce i pokračování. Často se nad nimi smějeme. Tak vyrůstala v našich řadách dívenka, která se dobře učila, všichni jsme předpokládali, že půjde studovat. Jenže ona toužila stát se kadeřnicí. Naštěstí rodiče měli...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. V zoufalství se rodí odpor, aneb exkurz o moci ve vztazích.

Během nedělního kázání na téma, Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení, mi proběhly hlavou myšlenky, které bych ráda sepsala a na konci je vztáhla k potřebě služby obnovy, vnitřní proměny a uzdravení. Kazatel inspiroval kázání příběhem o jeho vnučce, která má ráda obrázkovou knihu o moci. Chodí za dědečkem a ptá...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Příběh o dívce, která se stala bojovnicí.

V rámci studia jsem absolvovala předmět psychoterapie, ve kterém byli studenti seznámeni prakticky i teoreticky s různými druhy psychoterapií. Zajímavým přínosem pro nás studenty byla praktická lekce z art terapie. Vyučující nám zadala téma, které jsme měli malovat. Mohli jsme si vybrat libovolnou techniku, postup i pomocné materiály. Tématem bylo: „Já mezi lidmi.“  Chvíli jsem přemýšlela nad tématem...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Vztah s maminkou v období rané péče. Příběh o děvčátku ukrytém v hlubinách země vysvětluje, jak dochází ke zranění v rané péči a uzdravení v Boží přítomnosti.

Kvalita péče maminky o dítě v raném dětství je velice důležitá. Když se o nás maminka dobře stará, vytváříme si o sobě dobrý obraz. Když se maminka o nás špatně stará, vytváříme si o sobě špatný obraz. Pozor, někdy špatná péče nemusí pramenit z nezájmu nebo nelásky maminky, ale třeba z neblahých okolností. Také se nemůžeme dívat...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Vylévání srdce Bohu s příběhem o smutných očích

V nedávné minulosti jsem se účastnila pastoračního sezení v Anglii, kde jsme se sdíleli s našimi příběhy a bolestivými vzpomínkami. Osobně jsem prožívala, že se moje srdce otevírá, ale stále jsem měla tendenci říkat o svých prožitcích a bolestech účastníkům skupiny. Až to moje vedoucí jasně rozpoznala a řekla: „Začni to říkat Ježíši.“ Tato část dobrého pastoračního...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Vylévání srdce Bohu s příběhem o manželském soužití

Předchozí příspěvky o vztazích ukazují, že jsme byli stvořeni jako zranitelní lidé. Vztahy tady na zemi jsou poškozené lidským hříchem, který má kořeny v příběhu o Adamovi a Evě. Člověk je stvořený pro lásku, očekává lásku od druhých, ale stává se, že jeho očekávání nejsou naplněná, protože druzí lidé, dokonce i ti nejbližší mu ubližují....

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Řešení bolesti ze zranění je odhaleno pomocí borůvkového příběhu z dětství.

V minulém příspěvku jsem krátce popsala příběh Adama a Evy, který je příčinou bolesti a trápení ve vztazích. Dnešní téma, jak řešíme bolest ze zranění, nechci teoreticky popisovat, ale vyjádřit jedním příběhem z mého dětství. O jedné sobotě, když mi bylo šest – téměř sedm roků, vyjeli moji rodiče a prarodiče na borůvky. Mě a moji...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Jak došlo k narušení vztahů.

Mám dostatek volna ke čtení, myšlení a psaní, a tak mě napadlo, že bych napsala příspěvky o vztazích. Ty se chystám postupně uveřejňovat na našem blogu. 1) Jak došlo k narušení vztahů na počátku stvoření; 2) Jak řešíme bolest ze zranění ; 3) Zranění vztahů v dětství; 4) Přátelské, podpůrčí a mocenské vztahy. Součástí cyklu budou články...

Celý článek

Neztrácet naději

V tyto dny, na Zelený čtvrtek, jsem zaslechla při Mši svaté na TV Noe poselství Božího slova o Jidášově zradě (Matouš 26,14-30), které se pokusím krátce shrnout a pak ho rozvést do myšlenek k vnitřnímu uzdravení. Ježíš během velikonoční večeře řekl jeho učedníkům: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“ Na to reagoval Jidáš: „Jsem...

Celý článek

Pro koho je služba vnitřního uzdravení

Mnozí zájemci o službu vnitřního uzdravení nám dávají otázky: „Mohu přijet na vaši konferenci?“ „Je vnitřní uzdravení také pro mě?“ Odpověď je často velice stručná. „Ano, můžeš přijet, konference o vnitřním uzdravení je vhodná pro každého křesťana.“ Stává se nám, že jako lidé máme tendenci se porovnávat. Myslíme si, že ten druhý je na tom...

Celý článek