Pastorační tým

Pastorační tým tvoří dobrovolní spolupracovníci z různých křesťanských denominací. Osobně prošli zkušeností obnovy identity, vnitřní proměny a uzdravení a vzděláváním na seminářích Tony Kalmové a přátel ze zahraničí.

Členové pastoračního týmu slouží na konferenci modlitbou a v rozhovorech podle potřeb přítomných.


Řekli o pastoračním týmu

Práce spolku Immanuel je důležitá a jsem vděčná za to, že jsem se do ní mohla zapojit. Při každé konferenci můžu vidět, jak velké množství Božích děti touží po uzdravení různých bolestivých ran a šrámů, které jsme utržili v rodině, ve škole, v zaměstnání, ve společnosti. Ne každý je plně uzdraven hned při přijetí Krista jako svého Pána a zachránce. Vnitřní uzdravení a osvobození je proces a je moc dobré, když si při tom můžeme navzájem pomáhat, povzbuzovat se, žehnat si a modlit se za sebe. Je skvělé a vzácné, když nás zkušení služebníci vyučují, jak na to. A je dobré a důležité si jen uvědomit a přiznat si, že toto uzdravení potřebujeme. Často, když se modlím za něčí uzdravení prožívám i já Boží osvobozující požehnání, uvolnění a radost.
Oldřiška Šípová
Za modlitebním týmem se skrývají lidé různého obdarování a zkušeností, milující Ježíše a druhé. Touží po růstu a celistvosti pro sebe i pro ty, kterým slouží. Již řadu let je tento tým pro mě Božím nástrojem k uzdravení, přinášející pokoj, opravdovou svobodu a radost.
Míša Žumárová
Ráda spolupracuji s takovými skvělými lidi v modlitebním týmu. Jsou nadšeni pro Ježíše a rádi se modlí za ostatní.
Petra Rybníčková
V roce 2008 jsem vyjel do Prahy na přednášku o vnitřním uzdravení s Tony Kalma. Na místě jsem se setkal se službou pastoračně modlitebního týmu. Služba i vyučování o vnitřním uzdravení se mě hluboce dotýkaly. Začal jsem vnímat nejen potřebu uzdravení, ale také povolání do této služby. Služba v modlitebním týmu je pro mě velmi povzbuzující. Mám trvalý pocit, že naše práce v Pánu není marná. Vidím, jak Pán Ježíš uzdravuje srdce křesťanů na konferencích i v naší místní skupince vnitřního uzdravení v Přerově. Velice rád naslouchám Bohu a lidem v osobních rozhovorech.
Vláďa Došek