Konference 

V říjnu 2023 proběhla konference: 

konference Lin Button

S Lin Button a Gill Hampton

Jaká byla konference: 

  • Byla požehnaná a plná Boží moc. BŮH uzdravil v mém životě určité oblasti a já zakouším, že jsem Bohu blíže. Bylo odstraněno to, co stálo ve vztahu mezi mnou a Bohem. Hlavně jsem byla osvobozena od hanby a špatného obrazu Boha Otce, který mi předal můj biol. otec tím, že se o mě nezajímal. Děkuji
  • Již v minulosti jsem si prošel konferencí vnitřního uzdravení, ale nikdy se mě to tolik nedotklo. Asi jsem vyzrál a dokázal jsem se více ponořit do hlubin duše a ducha. Setkal jsem se s bratrem z poradenského týmu, kterého jsem znal z minulých měsíců. Pro mě to bylo jako setkání s dávným přítelem. V Kristu jsme jedno. Přišlo mi, že Bůh pokračoval v léčbě duše a ducha. Ačkoli mi to připadlo jako taková ochutnávka duševně-duchovního prostředí a setkání se tváří v tvář s Bohem. Modlitební poradci mi přišli citliví a nápomocní. Také se mi líbily rituály-symbolické obmytí vodou, pomazání olejem a modlitby modlitebního týmu. Cítil jsem v tom Boží vedení a takový závdavek toho, co bude v nebi. Mohl bych psát dále, ale nemohl bych slovy vyjádřit svou vděčnost za péči celého týmu i dvou řečnic a celkové Boží atmosféry a pokojné prožívání celé konfrence. Jen tak dál.
  • Děkuji. Z konference jsem si zapisovala poznámky, které jsem chtěla použít pro ostatní, kteří se nemohli účastnit. Pak se mě dotkla mocně svědectví Lin i Jill. Myslím, že mám ochotné srdce, Duch svatý mě ale usvědčil z motivů, které nebyly v pořádku - prostě jsem si uvědomila, že chci pomáhat lidem, abych je potěšila a byla tak přijatá a oblíbená. I když už jsem starší, vždy jsem přiskočila s nabídkou žádané či i nežádané pomoci, vhodně i nevhodně. Přestože jsem na to byla sourozenci upozorňována, teprve po usvědčení Duchem Svatým jsem vyznala špatné motivy a byla jsem vysvobozena. Prostě jsem byla people pleaser a Bůh mi dal milost pokání i s vysvobozením. Bůh je tak dobrý, tuze dobrý!! A to byla jen část požehnání, které jsme z konference přijali.
  • Pro mě byla konference osvěžujícím vánkem, slyšela jsem zde mnoho pravd, které mi můj mozek občas nedovoluje si myslet. Budu na ni vzpomínat s hřejivým srdcem.
  • Byla jsem v sobotu na posledních dvou přednáškách a dalo mi to hodně uvědomění ohledně sebe sama a jak vnímám i své vazby na lidi okolo mne. Zažila jsem uvolnění a spočinutí s Bohem, když jsme se společně modlili. Byl to pro mne nový zážitek a určitě jej chci zopakovat.
  • Moc děkuji za tuto konferenci, cítila jsem se tam dobře, cítila jsem přijetí, přestože nejsem z vaší církve. Moc děkuji za všechny modlitby.
  • Konference byla výživná. Byl to dobře investovaný čas pro sebe, pod vedením Ducha Svatého. Překvapilo mě, jak Bůh jednal v oblasti, kterou jsem si myslela, že mám vyřešenou, nebo spíše, že je v pořádku. Zranění z dětství a uzdravování z těchto věcí je dlouhodobý proces a já jsem ráda, že opět Bůh skrze Slovo a modlitby jednal a uzdravoval moje srdce. Témata byla pro mě aktuální. Bůh Vám žehnej.

 

Věříme, že vám konference dodala odvahu žít každý den více

v Boží přítomnosti.

 

 

Níže jsou k dispozici audio záznamy z konference. Žel ze 4. přednášky s názvem Dar naděje je jen půlka. Přesto je velmi přínostná. Poslední dvě přednášky konference nebyly zaznamenány. Audio je uloženo na YouTube. Přejeme vám přijetí mnoho dobrého z poslechu těchto přednášek. 

Pokud byste chtěli podpořit spolek Immanuel a jeho činnost klikněte 

Těšíme se na vás na další konferenci.

Informace již brzy.