Lisa Guinness

Lisa Guinness se věnuje pastorační službě, která pomáhá křesťanům v celoživotní cestě k duchovní zralosti a celistvosti v intimním vztahu s Bohem. Jsme stvořeni pro vztah s ním a mezi sebou navzájem. I jako křesťané však můžeme zápasit s pocity osamělosti, prázdnoty, úzkosti, neklidu, vzdálenosti od Boha. Biblické vyučování napomáhá rozpoznávat důvody těchto zápasů a učí nás přijímat, co potřebujeme od Boha a druhých. Skrze víru v Krista můžeme jako milovaní Boží synové a dcery prožívat jeho uzdravující milost a bezpečí a naše Bohem proměněné životy přinášejí naději a požehnání i ostatním.