Kdo jsme v Kristu

Ke stažení (PDF)

V Kristu………………..

Satan ví, že pokud se mu povede udržet tě v nevědomosti ohledně tvého postavení v Kristu, může zabránit,abys zakoušel zralost a svobodu, které jsou tvým dědictvím jako Božího dítěte. Vše začíná tím, že jednou a provždy zakotvíme ve skutečnosti, že Bůh je náš milující Otec a že jsme jeho přijaté děti. Nesloužíme Bohu, abychom získali jeho přijetí; jsme přijati, tak sloužíme Bohu.

                           …… jsem přijatý

 

Jan 1:12                 Jsem  Boží dítěte

Jan 15:15               Jsem  Kristův přítel

Řím. 5:1                 Byl jsem ospravedlněn

1 Kor. 6:17            Jsem sjednocen s Pánem a mám stejného Ducha

1 Kor. 6,19-20       Bylo za mne zaplaceno, patřím Bohu

1 Kor. 12,27          Jsem součástí Kristova těla

Ef. 1:1                    Jsem svatý

Ef.1:5                     Byl jsem adoptován za Boží dítěte

Kol. 1:14                Byl jsem vykoupen a všechny hříchy jsou mi odpuštěny

Kol.2:10                 V Kristu jsem dokonalý                              

             

                  ……jsem v bezpečí

 

Řím.8:1-2               Není pro mne žádného odsouzení

Řím.8:28                Jsem ujištěn o tom, že všechny věci se obrátí k dobrému

Řím 8:31-34          Jsem osvobozen od jakýchkoli žalob

Řím 8:35-39          Nic mne nemůže oddělit od Boží lásky

Kol.3:3                  Jsem s Kristem ukrytý v Bohu

Fil.1:6                    Jsem si jistý, že to dobré dílo, které ve mně Bůh začal, také dokončí

Fil.3:20                  Jsem občanem nebes

1.Jan 1:15              Jsem narozen z Boha a zlý se mě nemůže dotknout

 

 ……jsem významný

Mat.5:13-14            Jsem solí a světlem ve světě

Jan 15:1,5                 Jsem větví pravého vinného kmenu

Jan 15:16                  Byl jsem vyvolen a ustanoven nést ovoce

Skutky 1:8                Jsem Ježíšův osobní svědek

1.Kor 3 :16               Jsem Boží chrám

2 Kor 5:17-21           Jsem služebníkem smířené s Bohem

2.Kor. 6:1                 Jsem Boží spolupracovník

Ef. 2:6                      Jsem spolu s Kristem  posazen na nebeský trůn

Ef.2:10                     Jsem Boží služebníkem

Ef 3:12                     Mohu k Bohu přistupovat svobodně a s důvěrou

Fil 4:13                    Mohu dělat všechny věci skrze Krista, který mě posiluje.

LIN BUTTONOVÁ