Pozvání

Srdečně zveme na tyto konference o vnitřním uzdravení:

Boží uzdravující přítomnost - 18.-19. 5. 2018. Brno. Řečníky jsou Tony Kalmová, Janna Beek a Eddy de Pender z Holandska. Konferenci pořádá KS Brno ve spolupráci s Immanuel, z. s.

Život v Boží lásce - 2.-3.6.2018. Praha. Hlavním řečníkem je Lin Buttonová. Konferenci pořádá Immanuel, z. s. ve spolupráci s CB Praha 13

Cesta milosti – 28.-30.9.2018. Praha. Hlavním řečníkem je Lin Buttonová. Konferenci pořádá KMS ve spolupráci s Immanuel, z. s.