Mgr. Karel Taschner, Th. D.

Mgr. Karel Taschner, Th. D.

Narodil se 4. 1.1944 v Praze. Od roku 1945 bydlel s rodiči v Chomutově.

V letech 1961-1966 studoval na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. Od září 1968 do června 1969 pokračoval v postgraduálním studiu na teologické fakultě univerzity v Göttingen a na Westminster College v Cambridge.

Od 1. 8. 1969 do 30. 8. 1983 působil jako kazatel Církve bratrské v České Skalici.

Od 1. 9. 1983 do 30. 9. 1988 působil jako kazatel ústeckého sboru Církve bratrské.

Od roku 1983 do roku 2001 působil jako člen Rady Církve bratrské, z toho v letech 1988 - 1996 jako tajemník Rady Církve bratrské. Stál u zrodu Evangelikálního teologického semináře v Praze v roce 1990, od té doby zde vyučoval jako vedoucí katedry Nového zákona.

V letech 1996 - 2007 působil jako ředitel Evangelikálního teologického semináře.

Od října 2000 do června 2001 pobýval na studijním pobytu ve Wheatonu, kde pracoval na své dizertační práci v oboru Nového zákona. Po jejím úspěšném obhájení v roce 2002 jej Evangelická teologická fakulta UK jmenovala doktorem teologie.

V roce 2007 - 2008 působil jako administrátor Sboru Církve bratrské v Karlových Varech. Od této doby bydlí v Chomutově, kde slouží kázáním Božího slova a jako starší sboru Církve bratrské. Společně se svojí manželkou Yvonou mají dva dospělé syny a dvě vnoučata.

Kontakt

  • email: karel.taschner@gmail.com
  • telefon: 736 204 820