konference Lin Button

Anotace k  přednáškám 

 

Lekce 1 - Identita v Kristu:

Jako Boží děti jsme součástí Boží královské rodiny. Co nám brání žít plně a čerpat z Božích zaslíbení a jeho dědictví?

 

Lekce 2 - Poznání Boha Otce:

Jak nás ovlivnil vztah k pozemskému otci. Jak ovlivňuje náš pohled na Nebeského Otce? Jaké jsou zkreslené představy o Bohu, které jsme si vytvořili?

 

Lekce 3 - Osvobození od studu z minulosti:

Co v nás vyvolává stud a ovlivňuje naše chování.  Máme potřebu skrývat sama sebe? Cítíme se nehodní a méněcenní?  Kde se to v nás bere? Jak moc nás ovlivňuje naše minulost?

 

Lekce 4 - Dar naděje:

Bůh nám dává v Ježíši Kristu naději a chce nás podepřít.

 

Lekce 5 - Touhy našeho srdce:

Jaké jsou touhy našeho srdce a co nám brání tyto touhy naplňovat.

 

Lekce 6 - Život tady a teď:

Jak prakticky zakoušet Boží přítomnost.