Archiv - semináře pro spolupracovníky

2022 Seminář Cesta uzdravení 

Online seminář dne 5. března o obnově identity, vnitřní proměně a uzdravení byl určen nejen spolupracovníkům, ale i dalším zájemcům o službu. Přednášející byli Tony Kalma, Eddy de Pender, Míla Jochmanová.

Hlavní řečníci mluvili o jejich cestě vnitřního uzdravení, proměny a obnovy identity. Tři různé cesty měly za cíl ukázat, že každý z nás má svoji originální cestu, na které se střetávají informace z vyučování, Boží zjevení, obrazy, sny a Boží přítomnost, která uzdravuje. Na semináři byla zajištěna pastorační služba ve skupinkách.

Ze semináře jsou pořízena videa.

2021   Kurz Naslouchání Bohu - nalézání svojí vlastní identity na cestě s Bohem

Seminář online měl tři části. První část - 6. března 2021, Druhá část - 13. březen 2021, Třetí část - 16. dubna 2021-

On-line kurz formou vyučování a pastoračních skupinek. Vyučovala Tona Kalma. Kurz byl velice kreativní, vedle vyučuvání se účastníci seznámili i s celou řadou praktických dovedností, jak naslouchat, jak přijímat Boží lásku.

2017 Setkání členů a spolupracovníků Immanuel

Celodenní instruktážní setkání členů a spolupracovníků Immanuel se konalo 4. března 2017. Sešli jsme se opět v budově Pražského Tyrannus Hall v Praze 9. Eddy de Pender krátce uvedl hlavní téma tohoto setkání. Jak spolupracovat s Bohem v očekávání. Janna Beek pak vyučovala na téma Důležitost uctívání v poradenství. Tony Kalmová se sdílela s tím Jak se vyrovnat s bolestí a utrpením a naši holandští přátelé pak vydávali každý své svědectví o tom, Jak růst v naslouchání Duchu svatému a přijímání od Ducha. Setkání bylo za vedení Eddy de Pendera zakončeno vzájemným sdílením a naslouchajícími modlitbami ve skupinkách. Přítomno bylo celkem 26 osob.

2018 Obnova celistvosti pravého mužství a pravého ženství

Téma „Obnovy celistvosti pravého mužství a pravého ženství“ bylo předmětem vyučování dobrovolných spolupracovníků pastoračního týmu dne 3. března 2018 v Praze. Tony Kalmová a Eddy de Pender přinesli odpovědi na otázky, „Co to znamená, když mluvíme o ženství a mužství.“ „Jak Bůh odhaluje své mužství a ženství v péči o své děti.“ „Jaké obrazy máme ve svých srdcích.“ Velmi vzácným okamžikem se pro nás stalo sdílení oslavy narozenin Tony Kalma. „Kolik je jí roků?“ „Osmdesát.“ Přejeme Tony Boží požehnání, radost a hodně kreativity pro další službu.

Tony a předání dárku