Archiv - semináře pro spolupracovníky

1) Setkání členů a spolupracovníků Immanuel

Celodenní instruktážní setkání členů a spolupracovníků Immanuel se konalo 4. března 2017. Sešli jsme se opět v budově Pražského Tyrannus Hall v Praze 9. Eddy de Pender krátce uvedl hlavní téma tohoto setkání. Jak spolupracovat s Bohem v očekávání. Janna Beek pak vyučovala na téma Důležitost uctívání v poradenství. Tony Kalmová se sdílela s tím Jak se vyrovnat s bolestí a utrpením a naši holandští přátelé pak vydávali každý své svědectví o tom, Jak růst v naslouchání Duchu svatému a přijímání od Ducha. Setkání bylo za vedení Eddy de Pendera zakončeno vzájemným sdílením a naslouchajícími modlitbami ve skupinkách. Přítomno bylo celkem 26 osob.
 

2) Obnova celistvosti pravého mužství a pravého ženství

Téma „Obnovy celistvosti pravého mužství a pravého ženství“ bylo předmětem vyučování dobrovolných spolupracovníků pastoračního týmu dne 3. března 2018 v Praze. Tony Kalmová a Eddy de Pender přinesli odpovědi na otázky, „Co to znamená, když mluvíme o ženství a mužství.“ „Jak Bůh odhaluje své mužství a ženství v péči o své děti.“ „Jaké obrazy máme ve svých srdcích.“ Velmi vzácným okamžikem se pro nás stalo sdílení oslavy narozenin Tony Kalma. „Kolik je jí roků?“ „Osmdesát.“ Přejeme Tony Boží požehnání, radost a hodně kreativity pro další službu.

Tony a předání dárku