Mgr. Miloslava Jochmanová DiS.

Mgr. Miloslava Jochmanová DiS.

V Ježíše Krista jsem uvěřila v květnu 1992. V domovském sboru Církve bratrské.  

Moje víra: Bůh se nám chce dát poznat jako milující Otec. 

Svědectví a povolání:

V Pána Ježíše Krista jsem uvěřila ve třiceti letech. Prožila jsem naplnění Duchem svatým a velikou touhu sloužit Bohu. V průběhu let služby zejména při vedení skupinky maminek a mladých žen, také při zvěstování evangelia došlo v mém křesťanském životě k vyhoření a zklamání z neuzdravení. Ptala jsem se: Co budu dělat dál? Následně jsem se rozhodla jít studovat na Evangelikální teologický seminář, abych zjistila, jak to s tím uzdravením je. Během studia mě upoutaly pastorační předměty, napsala jsem také závěrečnou práci na téma „Uzdravení v Bibli.“

Na semináři jsem potkala Tony Kalma a využila její nabídku jet do Holandska na šestidenní konferenci s Leanne Payneovou. Tuto výjimečnost jsem považovala za závaznou směrem ke službě vnitřního uzdravení. Tak se setkání s Leanne Payneovou stalo mým odrazovým můstkem, avšak k tomu následnému skoku z něj jsem se odvážila až po živém snu. Zdálo se mi, že stojím u velké budovy s rozsvícenými okny. Za touto budovou byla vodní plocha a odtud zdáli se ozýval hlas: „Zachraňte ty lidi. Zachraňte ty lidi. … „Nikoho jsem neviděla, pouze jsem zahlédla jakýsi speciální most, který se pohyboval na vodní ploše.

Ten den, v úterý, jsem jela do Prahy do školy (pokračující magisterské studium) na předmět Komunikace a vztah. Byla jsem plná rozporu, chtěla jsem se obrátit a skončit se školou. V tom jsem si vzpomněla na sen a uvědomila si, že už mě Bůh více volá ke službě lidem, kteří se topí pod tíhou svých problémů, a že tahle škola je k tomu dobrá.

Dalším podnětem pro službu byla moje účast na týdenním speciálním kurzu v Anglii, kde jsem byla osvobozená a uzdravená z područí špatných vztahů s některými muži. Ježíš Kristus mi ukázal na přehlédnutý klíč k vysvobození a uzdravení, vrátil se do mého dětství a dospívání a vysvobodil mě z vnitřního útlaku. Takový prožitek svobody s raketovým letem do minulosti se nedá zapomenout a nedá se zakopat. Nosím ho ve svém srdci s touhou být nástrojem pomoci dalším ženám a mužům, kteří potřebují podat pomocnou ruku, aby povstali z trhlin, ve kterých jsou uvěznění.

Mojí touhou je modlit se za lidi, kteří potřebují uzdravující modlitbu za obnovu identity a za vnitřní proměnu a uzdravení. To také znamená hledat překážky z minulosti, které znemožňují ženám a mužům, aby se stávali těmi, jakými je Bůh chce mít.   

 

 

 

 

 

Kontakt

  • email: j.miloslava@seznam.cz 
  • telefon: 777 748 289