Marta Drápalová 

Ve své domovské církvi je starším sboru. Věnuje se pastorační a modlitební službě na našich konferncí a seminářích.