Autor j.miloslava@seznam.cz

O autorovi

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. V zoufalství se rodí odpor, aneb exkurz o moci ve vztazích.

Během nedělního kázání na téma, Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení, mi proběhly hlavou myšlenky, které bych ráda sepsala a na konci je vztáhla k potřebě služby obnovy, vnitřní proměny a uzdravení. Kazatel inspiroval kázání příběhem o jeho vnučce, která má ráda obrázkovou knihu o moci. Chodí za dědečkem a ptá...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Příběh o dívce, která se stala bojovnicí.

V rámci studia jsem absolvovala předmět psychoterapie, ve kterém byli studenti seznámeni prakticky i teoreticky s různými druhy psychoterapií. Zajímavým přínosem pro nás studenty byla praktická lekce z art terapie. Vyučující nám zadala téma, které jsme měli malovat. Mohli jsme si vybrat libovolnou techniku, postup i pomocné materiály. Tématem bylo: „Já mezi lidmi.“  Chvíli jsem přemýšlela nad tématem...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Vztah s maminkou v období rané péče. Příběh o děvčátku ukrytém v hlubinách země vysvětluje, jak dochází ke zranění v rané péči a uzdravení v Boží přítomnosti.

Kvalita péče maminky o dítě v raném dětství je velice důležitá. Když se o nás maminka dobře stará, vytváříme si o sobě dobrý obraz. Když se maminka o nás špatně stará, vytváříme si o sobě špatný obraz. Pozor, někdy špatná péče nemusí pramenit z nezájmu nebo nelásky maminky, ale třeba z neblahých okolností. Také se nemůžeme dívat...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Vylévání srdce Bohu s příběhem o smutných očích

V nedávné minulosti jsem se účastnila pastoračního sezení v Anglii, kde jsme se sdíleli s našimi příběhy a bolestivými vzpomínkami. Osobně jsem prožívala, že se moje srdce otevírá, ale stále jsem měla tendenci říkat o svých prožitcích a bolestech účastníkům skupiny. Až to moje vedoucí jasně rozpoznala a řekla: „Začni to říkat Ježíši.“ Tato část dobrého pastoračního...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Vylévání srdce Bohu s příběhem o manželském soužití

Předchozí příspěvky o vztazích ukazují, že jsme byli stvořeni jako zranitelní lidé. Vztahy tady na zemi jsou poškozené lidským hříchem, který má kořeny v příběhu o Adamovi a Evě. Člověk je stvořený pro lásku, očekává lásku od druhých, ale stává se, že jeho očekávání nejsou naplněná, protože druzí lidé, dokonce i ti nejbližší mu ubližují....

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Řešení bolesti ze zranění je odhaleno pomocí borůvkového příběhu z dětství.

V minulém příspěvku jsem krátce popsala příběh Adama a Evy, který je příčinou bolesti a trápení ve vztazích. Dnešní téma, jak řešíme bolest ze zranění, nechci teoreticky popisovat, ale vyjádřit jedním příběhem z mého dětství. O jedné sobotě, když mi bylo šest – téměř sedm roků, vyjeli moji rodiče a prarodiče na borůvky. Mě a moji...

Celý článek

Vztahy a láska. Vztahy a bolest. Jak došlo k narušení vztahů.

Mám dostatek volna ke čtení, myšlení a psaní, a tak mě napadlo, že bych napsala příspěvky o vztazích. Ty se chystám postupně uveřejňovat na našem blogu. 1) Jak došlo k narušení vztahů na počátku stvoření; 2) Jak řešíme bolest ze zranění ; 3) Zranění vztahů v dětství; 4) Přátelské, podpůrčí a mocenské vztahy. Součástí cyklu budou články...

Celý článek

Neztrácet naději

V tyto dny, na Zelený čtvrtek, jsem zaslechla při Mši svaté na TV Noe poselství Božího slova o Jidášově zradě (Matouš 26,14-30), které se pokusím krátce shrnout a pak ho rozvést do myšlenek k vnitřnímu uzdravení. Ježíš během velikonoční večeře řekl jeho učedníkům: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“ Na to reagoval Jidáš: „Jsem...

Celý článek

Pro koho je služba vnitřního uzdravení

Mnozí zájemci o službu vnitřního uzdravení nám dávají otázky: „Mohu přijet na vaši konferenci?“ „Je vnitřní uzdravení také pro mě?“ Odpověď je často velice stručná. „Ano, můžeš přijet, konference o vnitřním uzdravení je vhodná pro každého křesťana.“ Stává se nám, že jako lidé máme tendenci se porovnávat. Myslíme si, že ten druhý je na tom...

Celý článek

Testimony from the Summer week 2019

The Lord Jesus was healing my sense of being. I saw pictures – Jesus first dug a long tunnel, then he climbed a rounded rock with a huge cliff, he went through empty and strange places and took the lift to go down into the depths to find the little baby who was alone, alone,...

Celý článek